East Meets West at Shambala

 

The Lord Buddha The Masters at Shambala Vaivasvata Manu
Lord Zarathustra Master LaoTse Lord Krishna
Chohan Morya Chohan Koot Hoomi The Maha Chohan